בוצין מפורץ תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Verbascum sinuatum