זלזלת הקנוקנות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Naama Erel  
 
Clematis cirrhosa