זלזלת הקנוקנות , פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Clematis cirrhosa