זלזלת הקנוקנות תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Clematis cirrhosa