זלזלת הקנוקנות יער עופר , 12-2012 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Clematis cirrhosa