ורד הכלב מירון, מאי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Rosa canina