ורד הכלב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Rosa canina