ורד הכלב חרמון, 1-6-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Rosa canina