ורד הכלב , 11-2012 תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Rosa canina