עוזרר אדום בית ג'אן, 10.4.08 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Crataegus  azarolus