עוזרר אדום שביל הפיסגה מירון, 9-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Crataegus  azarolus