עוזרר אדום תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Crataegus  azarolus