עוזרר אדום בית ג'אן, 10/4/08 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Crataegus  azarolus