שר החקלאות הכריז על "ארבורטום" אילנות כגן בוטני

8/6/2014
שביל בגן הבוטני.
שביל בגן הבוטני.
צילום: יעקב שקולניק
התואר הופך את הארבורטום ביער אילנות לגן הבוטני ה-11 המוכר בישראל, שקק"ל משקיעה רבות בפיתוחו.

שר החקלאות יאיר שמיר הכריז בתחילת החודש על יער אילנות של קק"ל כגן בוטני מוכר, ובכך הפך אותו לגן הבוטני ה-11 בישראל.

גן בוטני מוכר הוא גן שפועל ללא כוונת רווח ועומד בתנאי חוק גנים בוטניים, תשס"ו – 2006, נהנה ממעמד יוקרתי של מי שעומד בקריטריונים מחמירים וזוכה לתקציב סיוע בתחזוקת הגן. מועצת הגנים הבוטניים מקיימת אחת לשנה ביקורת ומגישה דו"ח למשרד החקלאות.

הכרזה זו הגיעה אחרי למעלה מחמש שנים של עבודה ועשייה להכשרת הארבורטום כגן בוטני, ולאחר תהליך שהובילו אנשי אגף הייעור בקק"ל, בעזרתם של אנשי מחלקת התכנון ואנשי אזור מנשה – שרון במרחב מרכז, חברי "מועצת הגנים הבוטניים בישראל" ואנשי משרד החקלאות.

גן בוטני מוכר הוא גן הנטוע במיני צמחים שונים לפי שיטה מדעית מסוימת ולמטרה מחקרית, מדעית או חינוכית, כגון שימור מיני צמחים ייחודיים, אקלום צמחים והוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה והחקלאות, הצמחים צריכים להיות משולטים בשמם המדעי ונדרש לתעד את המידע במאגר מידע.

לכתבה מפורטת וסרטון וידאו


 חזרה לכתבותisraelbiz- בניית אתרים