חנק מחודד , 12-2017 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Cynanchum acutum