חנק מחודד תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Cynanchum acutum