חנק מחודד תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Cynanchum acutum