זוטה לבנה
זוטה צפופה
זית אירופי
חוח עקוד
חיטת הלחם
חיננית הבתה
חלמית מצויה
חסה כחולת-פרחים
חסת המצפן
חרדל השדה
חרדל לבן
חרוב מצוי
חרחבינה חופית
חריריים מצויים
חרצית עטורה
טבורית נטויה
טגטס קטן
טופח אדום
טופח ארך העמוד
טופח גדול
טופח ירושלים
טופח מצוי
טופח נאה
טופח ריסני
טוריים צרי-עלים
ינבוט השדה
ירבוז מבריק
ירבוז מופשל
ירבוז עדין
ירבוז פלמר