זוטה לבנה
זוטה צפופה
זית אירופי
חיטת הלחם
חלמית מצויה
חרדל השדה
חרדל לבן
חרוב מצוי
חרחבינה חופית
חריריים מצויים
טגטס קטנה
טופח אדום
טופח ארך העמוד
טופח גדול
טופח ירושלים
טופח מצוי
טופח נאה
טופח ריסני
ינבוט השדה
ירבוז מופשל
ירבוז עדין