אבובית החרטומים
אוג הבורסקאים
אוג קוצני
אורן הצנובר
אזוב מצוי
אזוביון דגול
אזוביון שעיר
אזובית המדבר
אינדיה נטויה
אכילאה ריחנית
אליאריה שומית
אלמוות הכסף
אמברוסיה צרת-עלים
אמיתה גדולה
אספרג החורש
אספרג חד
אפון מצוי
אפון נמוך
אפון קיפח
אשחר ארצישראלי
אתרוג
באשן מחומש
בבונג דו-גוני
בוען נאכל
ביקיית הכרשינה
בן-חרדל מצוי
בן-סירה מיובל
בקבוקון מקומט
גד השדה
גדילן מצוי
גלינסוגה קטנת-פרחים
געדה מפושקת
גפן היין
גרגיר הנחלים
גרגרנית החילבה
גרניון הפקעות
דבקה זיפנית
דבשה לבנה
דוחן תרבותי
דו-פרק חופי
דושן שעיר
הרדופנין הציצית
הרדופנין יהודה
ורוניקה לבנה