אבובית החרטומים
אבובית עדינה
אהל הגבישים
אוג הבורסקאים
אוג קוצני
אורן הסלע
אורן ירושלים
אורן קפריסאי
אזוב מצוי
אזוביון דגול
אזוביון שעיר
אזובית המדבר
אינדיה נטויה
אכילאה ריחנית
אליאריה שומית
אלמוות הכסף
אלת המסטיק
אמברוסיה צרת-עלים
אספרג החורש
אספרג חד
אפון מצוי
אפון נמוך
אפון קיפח
ארבע-כנפות מצויות
אשחר ארץ-ישראלי
אשחר רחב-עלים
אתרוג
באשן מחומש
בבונג דו-גוני
בבונג זהוב
בוען נאכל
בורהביה זקופה
ביקיית הכרשינה
ביקיית כלאיים
בן-חרדל מצוי
בן-חרצית גזור
בן-סירה מיובל
בקבוקון מקומט
גד השדה
גדילן מצוי
גזר קיפח
גלינסוגה קטנת-פרחים
געדה מפושקת
געדה מצויה
גפן היין
גרגיר הנחלים
גרגרנית החילבה
גרניון הפקעות
דבקה זיפנית
דבשה לבנה
דוחן תרבותי
דו-פרק חופי
דושן שעיר
דרכמונית מצרית
הרדופנין הציצית
הרדופנין יהודה
ורוניקה לבנה