מלחית קשקשנית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Salsola tetrandra