מלחית קשקשנית תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Salsola tetrandra