מלחית קשקשנית תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Salsola tetrandra