לשון-פר איטלקית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Anchusa azurea