לשון-פר איטלקית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Anchusa azurea