לשון-פר איטלקית תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Anchusa azurea