קנה מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Nir Ohad  
 
Phragmites australis