קנה מצוי נחל אלכסנדר, 1.09 תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Phragmites australis