קנה מצוי תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Phragmites australis