קזוח עקום תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Simon S. Cohen  
 
Pituranthos tortuosus