סתוונית הנגב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Colchicum ritchii