סתוונית הנגב אזור התעשיה עומר, 1-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Colchicum ritchii