סתוונית הנגב נחל סכר תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Colchicum ritchii