סתוונית הנגב נגב מערבי, 2-2012 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Colchicum ritchii