אבובית מקורקפת תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Ziziphora capitata