אבובית מקורקפת , אפריל תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Ziziphora capitata