אבובית מקורקפת תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ziziphora capitata