אזוביון דגול יער אילנות, פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lavandula stoechas