אזוביון דגול תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Lavandula stoechas