זמזומית המדבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Aryeh Trainin  
 
Bellevalia desertorum