זמזומית המדבר תמונה הבאה  © Photo: Einat Yehezkely  
 
Bellevalia desertorum