זמזומית המדבר ליד שדה בוקר, 2-2015 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bellevalia desertorum