גביעונית הלבנון יער ראש העין , 2-2017 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Fritillaria persica