גביעונית הלבנון רמות מנשה תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Fritillaria persica