גביעונית הלבנון תל קריות , 3-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Fritillaria persica