שנק החורש תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Limodorum abortivum