שנק החורש תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Limodorum abortivum