דובדבן שרוע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avner Cohen  
 
Cerasus prostrata