דובדבן שרוע תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakobson Uzi  
 
Cerasus prostrata