דובדבן שרוע תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Cerasus prostrata