חטמית זיפנית , 4-09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Alcea setosa